Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Total War: ROME II – Empire Divided – Türkçe İndir


1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
Loading...

 
 
 
   

Total War ROME II Emperor Edition torrentabi indir

Yıl MS 270. Birbiri ardına güç için çekişen beceriksiz imparatorlar ve gaspçılardan sonra Roma İmparatorluğu ekonomik olarak çökmenin eşiğine gelmişti. Bu Roma’nın girdiği en vahim krizdi.

Roma’nın istikrarsızlığından çıkar sağlamaya istekli barbar kabileleri, medeniyetin zenginliklerini talan etmek için sınırlarda bir fırtına gibi toplanıyordu.

Doğuda, Sasaniler nihayetinde Roma topraklarına taarruza geçerek doruğuna ulaşan büyük bir sefere koyuluyordu. Onları ancak Palmira’nın önderlik ettiği sağlam bir savunma geride tutuyordu. Kraliçe Zenobia direniyor, ancak daha ne kadar dayanabilir?

Bir zamanların görkemli lejyonları şimdi güçten düşmüş halde ve zorlanarak savunmaya çekilmekte; zaman Roma’nın aleyhine işliyor. Ancak yine de umut var. Aurelian Roma’nın dizginlerini eline almaya hazır, yüzleşeceği zorluklar adeta dize gelmez görünse bile…

Bölünmüş İmparatorluk’u birleştirecek ve Roma’ya eski görkemini tekrar kazandıracak mısınız? Yoksa Roma’nın nihaî çöküşüne giden yolda aracı mı olacaksınız?

Oynanabilir Uluslar
Kültür: Bölünmüş Roma İmparatorluğu
Kültürel vasıflar:
Uygarlık Savunucuları: Müttefik veya size bağlı topraklarda bulunan tüm birimler için +%15 moral
Gerçek Roma: Roma ulusları diğer Roma uluslarıyla birlikte büyük bir diplomatik güç kesintisini paylaşır.

Roma
Ulus lideri: Aurelian
Ulus vasıfları:
Demir Yumruk: Yabancı işgaline karşı -%50 direnç
Yürüyüş Düzeni: Tüm ordular için +%15 hareket menzili

Galyalı Roma
Ulus lideri: Gaius Tetricus
Ulus vasıfları:
Romalılaştırma: Latin kültürünün varlığından gelen halk düzeni bonusu (maksimum (en fazla +6)
Yöneticiler: -%20 siyasi eylem maliyeti

Palmira
Ulus lideri: Kraliçe Zenobia
Ulus vasıfları:
Aydınlanma Cetveli: +%20 araştırma oranı
Dindar: Tarikat binalarının hepsinde -4 Haydutluk (tüm bölgeler)

Kültür: Cermen Krallıkları
Kültürel vasıflar:
Gecenin dehşetleri: Her zaman gece muharebesi yapmayı tercih edebilir
Yağmacılar & Baskıncılar: +%150 baskın ve yağma geliri

Saksonlar
Ulus lideri: Kral Sigeric
Ulus vasıfları:
Seyyahlar: Tüm filolar için +%20 hareket menzili
Göçmenler: -%50 bina dönüştürme maliyeti (tüm bölgeler)

Gotlar
Ulus lideri: Cannabaudes
Ulus vasıfları:
Binicilik: Tüm süvari birimleri için -%20 yetiştirme maliyeti
Ata Kılıçları: Kılıç kullanan birimleri yetiştirme durumunda I. seviye silahlar (tüm eyaletler)

Markomanlar
Ulus lideri: Kral Burkhard
Ulus vasıfları:
Kabile Fatihleri: Barbar Kabileler’e karşı tüm birimler için +%20 moral
Pusucular: +%50 başarılı bir pusu gerçekleştirme şansı

Kültür: Doğu Krallıkları
Kültürel vasıflar:
Merkezi Otorite: -5 Haydutluk (tüm eyaletler)
İpek Yolu: Bütün ticaret binalarından +%20 gelir (tüm bölgeler)

Sasaniler
Ulus lideri: Hürmüz
Ulus vasıfları:
Bölgesel Egemenlik: Tüm Doğulu ve Göçebe uluslara karşı küçük diplomatik bonus
Aswaran: Bütün süvari birimleri için +%20 hücum bonusu

Ermenistan
Ulus lideri: Narseh
Ulus vasıfları:
Asil Muhafız: Komutanın birimi için +3 tecrübe rütbesi
Batıya doğru: Tüm Romalı uluslar ile küçük çaplı diplomatik bonus

Kültür: Göçebe Kabileler
Kültürel vasıflar:
Göçebe okçular: Tüm menzilli birimler için +%25 mühimmat
Savaş Yanlısı insanlar: Ana eyalette +3 ordu yetiştirme bölmesi

Alanlar
Ulus lideri: Nikanuur
Ulus vasıfları:
Binek beyleri: Yeni göçebe süvarileri için +2 tecrübe rütbesi (tüm eyaletler)
Bozkır Hakimiyeti: Tüm barbar kabilelerle olan diplomasilerde yatıştırma bonusu

Kültür: Britanyalı Keltler
Kültürel vasıflar:
Kahramanlık kültürü: Bütün süvari birimleri için +%20 hücum bonusu
Kutsal çeşmeler: +6 Sağlık önlemleri (tüm eyaletler)

Kaledonlar
Ulus lideri: Segovax
Ulus vasıfları:
Bağımsızlık ateşi: Müttefik veya size bağlı topraklarda +%20 yakın muharebe saldırısı
Kültürel istekler: Barbar olmayan bütün kabilelerle olan diplomasilerde yatıştırma bonusu
Yeni sefer özellikleri:

Kahraman Uluslar
Bölünmüş İmparatorluk’ta oynanabilir on ulustan beşi Kahraman ulus olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar; Roma, Galyalı Roma, Palmira, Sasaniler ve Gotlardır. Kahraman ulusların çok daha kapsamlı ve ayrıntılı zafer koşulları vardır ve muharebede ölmeleri mümkün olmayan ün salmış ulus liderlerine sahiplerdir.
Kahraman uluslarda ayrıca kendilerine has bir tarzda ve seçiminiz ile özelleşen yapıda hadise zincirleri vardır, bunlar karakterlerin yaşam öykülerini yansıtır ve oyuncunun söz konusu karakter ve ulusun gelişimini belirleyip onlara kabiliyet bonusları kazandırmasını sağlar.

Yeni hadiseler, ikilemler ve görevler
Bölünmüş İmparatorluk hem generale hem de ulusa özel pek çok yeni hadise, ikilem ve görev getirerek seferlerinize yeni zorluklar, özellikler ve döneme özgü bir lezzet kazandırır.

Haydutluk
İdari otoritenin azaldığı bu dönemde Haydutluk giderek yayılıyor. Artık her eyalette belirli bölgesel binaların varlığına ve hakimiyet alanınızın genişliğine göre değişiklik gösteren bir Haydutluk seviyesi var. Haydutluk seviyesi orduların, generallerin ve özel binaların varlığı ile azaltılabilir. Haydutluk arttıkça gıda seviyesi azalır ve ulus geneli kıtlık tehlikesi baş gösterir. Eyaletlerde yüksek Haydutluk seviyesi olması halinde özel Haydut hadiseleri ortaya çıkabilir.

Salgın
3. yüzyılda etrafı kasıp kavuran salgınların patlak vermesi olağandı. Bir yerleşimde salgın olduğunda büyüme sakatlanır, asayiş sarsılır ve gelir azalır. Hastalıklar komşu topraklar arasında ordu hareketleri ve ticaret yolları aracılığıyla yayılabilir. Sağlık binaları salgınların patlak verip yayılmasını engelleyebilir ve anahtar teknolojiler ile ulus genelinde sağlık önlemleri geliştirilebilir.

Tarikatlar
Daha yerleşik dinlerin yanı sıra, 3. yüzyılda pek çok tarikat ortaya çıktı. Bu tarikatlar herhangi bir ulusun herhangi bir yerleşim yerinde inşa edebileceği özel bina zincirleri ile temsil ediliyor. Oyunda üç farklı tarikat bulunuyor: Hristiyanlık, Mitraizm ve Maniheizm.

Tarikat binaları maliyetsiz bir şekilde inşa edilebilir, zira bu binaların inşa edilmesi imparatorluğunuzun tarikat müritlerinin topraklarınızda yerleşmesine izin verdiği anlamına gelir. Bu durum da tarikat bonuslarını kazanmayı nispeten kolaylaştırsa da tarikatlar yabancı kültür yayarak eyaletlerinizde düzensizlik görülmesine ön ayak olur. Bir tarikat binasını ortadan kaldırmak için önemli oranda harcama yapmak gerekir ve bu durum zulüm olarak değerlendirileceğinden bir asayiş bozulması da ortaya çıkar. Tarikatların faydaları ve dezavantajları dikkatli bir şekilde incelenmelidir, fakat eğer doğru kullanılırlarsa çok güçlü bir alet olabilirler.
Yeni General Yetenekleri
General yetenekleri yenilendi ve artık oyuncuya karakterlerini özelleştirme ve Yetiştirme, Çarpışma, Strateji, İdare ve Denizcilik Ustalığı gibi alanlarda uzmanlaştırma imkânı sunuyor.
Yeni Anlatım Teknolojileri
Teknoloji ağaçlarının tümü baştan yapılandırıldı ve oyunun her bir kültür grubunu ve tarihi dönemi yansıtması için yeniden tasarlandı. Dahası, Bölünmüş İmparatorluk’taki teknoloji bilimsel ya da teknolojik olarak açılan çığırları değil, hükümdarların kendi imparatorluklarına özgü sorunlarla baş etmekte aldıkları önlemleri temsil ediyor. Böylelikle dönem içindeki her ulusun serüvenini anlatmaya yardımcı oluyor. Bu yenilik en çok da Kahraman uluslarda göze çarpıyor:
Aurelian’ın teknolojileri askeriyeyi reform etmek ve sonrasında da imparatorluğunu birleştirip savunmak zorunda olan bir imparatorun serüvenini yansıtıyor.
Zenobia’nın teknolojileri gücü eline nasıl geçirdiğinin hikayesini anlatıyor.
Tetricus’un teknolojileri bölünmüş bir imparatorluk çağında nasıl Cumhuriyetçi görüşlere sahip olduğunu ortaya seriyor.
Hürmüz’ün teknolojileri onu seleflerini, geçmişteki büyük kralları örnek alan bir hükümdar olarak resmediyor.
Cannonades’in teknolojileri Gotların kan şehvetinin öyküsünü anlatıyor ve halkının birleşmek ve hayatta kalmak için göğüs germek zorunda olduğu zorlukları gösteriyor.
Güncellenmiş bina zincirleri
Roma’da vergi tahsilatı, ajan gelişimi ve haydutlukla mücadele edilmesi ile ilgilli yeni bir İdari bina bulunuyor
Denize kıyısı bulunan bir eyalet başkentinde artık Donanma Eğitimi binaları inşa edilerek gemi yetiştirmekte bonuslar kazanılabilir
Palmira; Baalshamin, Aglibol, Yarhibol, Malakbel ve Nabu tanrılarına adanmış yeni bir dini bina zinciri ediniyor
Ermenistan, Hristiyanlığa adanmış yeni bir dini bina zinciri elde ediyor
Oyunda seçilen uluslara özgü çeşitli yeni binalar da bulunuyor. Bu uluslar Roma (Büyük Sol Invictus Tapınağı), Palmira (Büyük Sıra Sütunlar, El Kanat sulama sistemi ve Büyük Baal Tapınağı), Sasaniler (I. Şapur’un Büyük Heykeli) ve Ermenistan’dır (Etchmiadzin Katedrali; tarihte, dünyanın ilk Hristiyan katedrali)
Yeni Birimler
ROME II’de mevcut olan birim listelerinin yanı sıra, Bölünmüş İmparatorluk ile üç Roma ulusuna özgü ve imza niteliği taşıyan bir dizi yeni birim geliyor. Klasik tarzı en çok andıran Aurelian’ın Roma kuvvetleri olsa da her ulus kendi değişken tarzını ve klasik Roma görünüşü ile hissini özgün bir şekilde yansıtıyor.

Roma
Lejyonlar
Ağır piyade birimleri – Praetorianlar, Jovianiler, Herulianiler
Dalmaçya Ekuezleri – meşhur hafif süvari
Clibanarii ve Katafraktarii – Orta çağ şövalyelerinin habercisi olan çok ağır süvariler

Galyalı Roma
Taifal Süvarileri – meşhur birleşik barbar süvarisi (göze çarpan kalkan tasarımları)
Galyalı Lejyonlar – Roma Lejyonlarından farklı
Galyalı Baltacılar ve Uzunkılıçlar

Palmiralı Roma
Palmira Lejyonları – özgün zırh ve daha çok mızrak tercihi
Hamian Okçuları – meşhur ortadoğu yaya askerleri
Palmira Katafraktları – doğulu görünümünde ağır süvari
Zırhlı Develiler – egzotik doğulu tarzda süvariler


MİNİMUM:
İşletim Sistemi: Window 7, 8, 8.1, 10 (64bit)
İşlemci: Intel Q9650 / AMD Phenom II X4 940
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX660 / Radeon 7870 – 2GB VRAM
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 11 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: Window 7, 8, 8.1, 10 (64bit)
İşlemci: Intel Core i7 3770 3,9 Ghz / AMD FX-8350 4 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX960 / Radeon R9 290 – 4GB VRAM
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Total War: ROME II – Empire Divided – Türkçe İndir BENZER İÇERİKLER
Total War: ROME II – Empire Divided – Türkçe İndir YAPILAN YORUMLAR
 • musa0147
  3 sene önce

  kurdum türkçe değil.Nasıl türkçe yapabiliriz?

  • Abdullah Yüksel
   3 sene önce

   evet türkçe değil nerden türkçe oluyor???

 • remzi844
  3 sene önce

  oyun rome.exe.dll bad image yaziyor yardim edin nasil sorunu nasil coze bilirim

 • ugur
  3 sene önce

  admin oyunda sıkıntı var